Fejlesztéseink, pályázatok


A Villa Völgy Kft. az Új Magyar Fejlesztési Terv keretein belül támogatást nyert dolgozóinak képzésére.

Projekt neve: TÁMOP 2.3.3./A-09/1-2009-0191 Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva

A Villa Völgy Szórakoztató, Vendéglátó és Szolgáltató Kft. a TÁMOP 2.3.3. program keretében angol nyelvi, kommunikációs tréning és számítástechnikai képzéseket valósított meg. A képzések munkatársaink munkaerő piaci helyzetét jelentősen javítják. Minden oktatás különös jelentőséggel bír cégünk életében, hiszen ezáltal a napi munkavégzés hatékonyabbá és professzionálisabbá vállik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve és elérhetôsége

Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége


A Villa Völgy Kft., mint a Hotel Villa Völgy szálloda üzemeltetõje 2009. év novemberében pályázatot nyújtott be a Környezeti Energetikai Operatív Programra Helyi hõ és/vagy hûtési igény kiegészítése megújuló energiaforrásból címû KEOP-2009-4.2.0/B pályázati felhívásra.

A pályázat címe: "Hotel Villa Völgy melegvíz szükségletének biztosítása napkollektorral"

Az évi 76.000 m - 2500 GJ - földgáz-felhasználás 10 %-os csökkentését kívánjuk megújuló napenergiával biztosítani. Ennek érdekében a kültéri medencék melegvíz szükségletének biztosítására 23 m, a használati melegvíz biztosítására a három hotelszárny tetõszerkezetére 148 m, összesen 171 m nettó alapterületû napkollektor kerül elhelyezésre.

A nettó 32.792.000 Ft összegû beruházáshoz a Környezeti Energetikai Operatív Program (KEOP) keretében 16.396.000 Ft-os vissza nem térítendõ támogatást kap a projekt megvalósítására a Villa Völgy Kft. A Támogatási szerzõdés megkötése jelenleg folyamatban van. A beruházás megvalósítását az egri székhelyû Kállay-Term Kft. végzi, akik Vaillant VFK 145 típusú síkkollektorokat szerelnek be. A fejlesztés elsõ üteme 2010. májusban megvalósult, amikor is a medencefûtést biztosító kollektorok kerültek kiépítésre. 2010. szeptemberben a szállodai szárnyak tetõszerkezetére telepítik a napkollektoros rendszert. A projekt megvalósításának tervezett befejezési határideje: 2010. szeptember 30.

A projekt keretében közreműködők:

Irányító Hatóság: