WARUNKI ZAPŁATY & WARUNKI REZYGNACJI


WARUNKI ZAPŁATY:

Warunki zapłaty dla gości indywidualnych:

W sezonie i w dni świąteczne:

Konieczny jest zadatek, którego kwota wynosi 20% kosztów pobytu. (Wyjątek stanowi Sylwester, wówczas zadatek wynosi 50% kosztów pobytu.)

 WARUNKI REZYGNACJI:

Warunki rezygnacji dla gości indywidualnych:

Wysokość kary w przypadku rezygnacji: